Wijzigingen in reglement sparring competitie

Eerder is al een vooraankondiging gedaan van de wijzigingen in het reglement sparring. Lees in dit bericht in het kort de aanpassingen die de WTF op de komende WK in Kopenhagen gaat doorvoeren. De WTF zal het reglement nog verder aanscherpen op detailniveau aan de hand van ervaringen bij onder meer het WK. (bron TBN)

 

In de inhoudsopgave van het reglement staat het nummer van de artikelen.

 • Het wedstrijdveld gaat van 10X10 naar 8X8 mtr. De hoekjuryleden zitten 0,5 mtrbuiten de hoeken van het wedstrijdveld. De coaches moeten een(1) meter buiten de veiligheidsgrenslijn van 12X12mtr plaatsnemen. De teamdoctor zit weer een(1) mtr rechtsachter de coach.
 • Bescherming: kruis, -onderarm en scheenbeschermer moeten onder de tobok gedragen worden. Evt religieuze bedekkingen dienen onder de hoofdbeschermer of de tobok gedragen worden Deze mogen echter het zicht en gehoor niet belemmeren.
 • Gewichtklassen worden veranderd zodat de OS klassen daarin zitten opgesloten
  bv -54 en -58 -63 en -68 -74 en -80 -87 en +87 senioren mannen
  bv -46 en -49 -53 en -57 -62 en -67 -73 en +73 senioren vrouwen
  ook voor de jeugd komen er OS klasse (vijf stuks)
  bv -48 -55 -63 -72 +72 junioren mannen
  bv -44 -49 -55 -63 +63 junioren vrouwen
 • Starten. De hoofdbeschermer wordt onder de linkerarm het wedstrijdveld opgebracht en pas opgezet na het groeten. Daarna geeft de scheidsrechter de startcommando’s. Na het einde van de wedstrijd doen de deelnemers de hoofdbeschermer af voordat zij groeten. Nu wachten zij op de beslissing van de scheidsrechter
 • Het hoofd wordt gedefinieerd in: het deel boven de sleutelbenen incl de achterkant en beide oren
 • Punten worden verdeeld in:
  een (1) punt voor alle aanvallen op het lichaam
  twee (2) punten voor, in een actie uitgevoerde, spinning-kicks naar het lichaam
  drie (3) punten voor aanvallen naar het hoofd
 • Kyongo’s en Gam-jeoms zullen gerekend worden als pluspunten voor de tegenstander ipv minpunten voor de overtreder. Dit is dus twee kyongo’s of een Gam-jeom +1 punt voor de tegenstander. De straffen worden wel als Kyongo en Gam-Jeom geregistreerd.
 • Overtreden van de grenslijn met beide voeten is direct Kyongo. Alleen in het geval dat de grenslijn overschreden wordt als gevolg van een overtreding van de tegenstander wordt geen Kyongo toegekend. De tegenstander wordt bestraft. Indien beiden de grenslijn overschrijden, bv de aangevallen tegenstander volgen, dan krijgen beiden ook de Kyongo toegekend. De matscheidsrechter moet hier goed mee omgaan en snel ingrijpen in dit soort situaties.
 • Kyongo straf nr 11 nieuw voor: Het optillen van de knie om een aanval te verstoren cq de aanvaller te verwonden. Duidelijk als reactie voorafgaand aan een aanval van de tegenstander.
 • Kyongo straf nieuw onderdeel binnen straf d(4) : vermijden van het gevecht. Na een korte spanne van ca 5 sec geeft de matscheidsrechter het commando fight(twee vuisten tweemaal voor zijn/haar borst naar elkaar brengen). Wanneer dus het onderstaande gebeurd:
  A beiden Kyongo wanneer zij niets doen binnen 10 sec na opdracht fight
  B Kyongo voor degene die achteruit is gegaan binnen 10 sec na opdracht fight
 • Overwinning nu alleen op punten of op superioriteit. Het 7 punten verschil en 12 punten plafond verdwijnen.
 • De scheidsrechter kan/mag, na een blessure, een deelnemer de opdracht geven de wedstrijd te vervolgen binnen de 60 sec kye-shi. Dit is bindend en kan bij weigering leiden tot verliezen.
 • De invloed van de matscheidsrechter wordt aangepast zie onder:
  In principe geeft de matscheidsrechter geen punten. Wanneer echter een van de hoekjuryleden zijn/haar hand opsteekt, omdat er een punt niet op het scorebord is gekomen, zal de matscheidsrechter de hoekjuryleden consulteren. In het geval twee hoekjuryleden gedrukt hebben voor een punt, en twee niet, heeft de matscheidsrechter de autoriteit de beslissing te nemen voor wel of geen punt. In dit geval zal het hebben waargenomen van een legale actie door de matscheidsrechter evident zijn. De matscheidsrechter heeft de autoriteit een extra punt toe te kennen voor gescoorde punten door middel van spinning-kicks. Dit is sterk afhankelijk van welk systeem er gebruikt wordt.
 • De coach krijgt, bij het gebruik van het replay-systeem, voor de start van de wedstrijd een blauwe of rode kaart. Dit is niet relevant voor de gekende toernooien binnen de TBN. De ONK en andere OK’s binnen Europa zullen dit wellicht gaan toepassen. Voor deze regelgeving is echt het systeem vereist waarbij video-replay mogelijk is en daar ook de juiste commissies voor zijn aangesteld (lees WK en EK)

Gerard Kanters, Nationaal Scheidsrechters Coördinator Taekwondo Bond Nederland

link naar originele artikel

Geef een reactie